Saturday, July 29, 2017

vụ phóng tên lửa ICBM có sự tham dự của Kim Jon Un được phát trên truyền hình quốc gia Bắc Triều Tiên


Vụ phóng tên lửa ICBM  có sự tham dự của Kim Jon Un được phát  trên truyền hình quốc gia Bắc Triều Tiên

No comments:

Post a Comment

SMOKE OUT chiến thắng của bạn trước việc nghiện thuốc

SMOKE OUT chiến thắng của bạn trước việc nghiện thuốc  https://shorten.asia/Fd9PBSaC