Wednesday, July 26, 2017

Hồ Tây sau những cơn mưa lớn nước rất đầy và sạch


Rất nhiều người thỏa thích bơi lội dưới hồ đầy nước rất trong sau những đợt mưa lớn của Hà Nội

No comments:

Post a Comment

SMOKE OUT chiến thắng của bạn trước việc nghiện thuốc

SMOKE OUT chiến thắng của bạn trước việc nghiện thuốc  https://shorten.asia/Fd9PBSaC