Saturday, June 3, 2017

Tự động hóa từ những trò chơi thủa nhỏ cho đến thực tiễn sản xuất của con người

Từ trò chơi của trẻ nhỏ

 

Thú vui của kỹ sư cớ khí


Cho đến thiết kế linh kiện trong sản xuất


Mô phỏng quá trình lắp giáp sản phẩmCho đến dây chuyền sản xuất hàng loạt,trò chơi của trẻ em đâu chỉ là trò chơinó chính là tri thức của cả một nền văn minh nhân loại

No comments:

Post a Comment

SMOKE OUT chiến thắng của bạn trước việc nghiện thuốc

SMOKE OUT chiến thắng của bạn trước việc nghiện thuốc  https://shorten.asia/Fd9PBSaC