Tuesday, June 27, 2017

Nhìn lại hành trình khám phá sao hỏa từ năm 1997 đến nay của NASANASA đã báo cáo sống trên sao Hỏa trong 20 năm! Từ nhiệm vụ Pathfinder năm 1997 đến Curiosity rover, cơ quan không gian đã có một sự hiện diện liên tục trên khắp hành tinh đỏ trong hai thập kỷ. Chúng ta hãy nhìn lại.


No comments:

Post a Comment

SMOKE OUT chiến thắng của bạn trước việc nghiện thuốc

SMOKE OUT chiến thắng của bạn trước việc nghiện thuốc  https://shorten.asia/Fd9PBSaC