Sunday, June 11, 2017

G995P1U 1.6X Linear Fan Driver with VO Fully On Control

Mạch điều khiển quạt CPU trong máy tính xách tay sử dụng IC G995P1U.
Datasheet G995P1U download tại đây:http://www.datasheets360.com/pdf/5179711055361512881

No comments:

Post a Comment

SMOKE OUT chiến thắng của bạn trước việc nghiện thuốc

SMOKE OUT chiến thắng của bạn trước việc nghiện thuốc  https://shorten.asia/Fd9PBSaC