Thursday, August 18, 2016

Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho 38000 tù nhân để lấy chỗ cho những nghi phạm khác trong cuộc đảo chính bất thành cuối tháng trước

No comments:

Post a Comment

SMOKE OUT chiến thắng của bạn trước việc nghiện thuốc

SMOKE OUT chiến thắng của bạn trước việc nghiện thuốc  https://shorten.asia/Fd9PBSaC