Tuesday, March 8, 2016

[Hướng dẫn] Cách nhúng một wiget lịch âm dương vào blogspot


:


Để chèn một wiget lịch âm dương vào blogspot các bạn làm theo các mô tả như dưới đây
1. Bạn vào Bảng điều khiển Blogger
2. Chọn Bố cục
3. Bấm vào Thêm tiện ích tại vị trí bạn muốn hiển thị lịch âm dương
4. Trong danh sách tiện ích hiện ra, bạn hãy chọn HTML/Javascript
5. Điền Tiêu đề tiện ích (VD: "Lịch âm dương"). Bạn cũng có thể để trống ô này!

Chèn lịch âm dương vào Blogger (Blogspot)

6. Phần nội dung bạn dán đoạn mã bên dưới vào (Chọn 1 trong 2, mình thêm vào để dự phòng)


7. Bấm Lưu -->OK


Trường hợp bạn chỉ muốn hiển thị Lịch trong một bài viết thì bạn chọn bài viết mới -->nhập tiêu đề bài viết-->trong phần nhập nội dung bài viết bạn chọn vào cách viết HTML -->dán nội dung các đoạn mã mô tả bên trên vào và lưu lại-->Lịch sẽ chỉ hiển thị trong một bài viết mà thôi.

No comments:

Post a Comment

SMOKE OUT chiến thắng của bạn trước việc nghiện thuốc

SMOKE OUT chiến thắng của bạn trước việc nghiện thuốc  https://shorten.asia/Fd9PBSaC